150 Years Netherlands

EN-ISO 9606; 2017 “Geharmoniseerd”.

02/05/2018

Vijf jaar nadat de heersende norm voor de kwalificatie van lassers werd uitgegeven, is deze 'geharmoniseerd' met de Richtlijn voor drukapparatuur (2014/68/EU). Het nieuws is een grote opluchting voor veel fabrikanten en producenten, maar wat houdt de harmonisatie precies in? En waarom heeft die vijf jaar op zich laten wachten?

Vijf jaar nadat de heersende norm voor de kwalificatie van lassers werd uitgegeven, is deze 'geharmoniseerd' met de Richtlijn voor drukapparatuur (2014/68/EU). Het nieuws is een grote opluchting voor veel fabrikanten en producenten, maar wat houdt de harmonisatie precies in? En waarom heeft die vijf jaar op zich laten wachten?

Ten eerste: een definitie van 'harmonisatie'

Harmonisatie vindt plaats wanneer de Europese Commissie een verzoek indient bij een erkende Europese normalisatie instelling (CEN, CENELEC of ETSI) om een Europese norm te ontwikkelen die oplossingen biedt voor het naleven van wettelijke bepalingen, zoals een EU-richtlijn. In dit verzoek worden richtlijnen gegeven die de norm moet respecteren, zodat er kan worden voldaan aan de essentiële eisen of andere bepalingen van de betreffende harmonisatiewetgeving van de Europese Unie. 

De norm moet dan worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarvoor is een beoordeling en goedkeuring van de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN) nodig en dat kan wat tijd in beslag nemen. In het geval van EN-ISO 9606:1 was dat vijf jaar.

Nog een obstakel ...

Kwalificatienormen voor lassers en lasprocedures zijn ondersteunende normen. Ze gelden daarom alleen als er in een constructiecode naar wordt verwezen.
Een voorbeeld: als je een drukapparaat bouwt volgens de geharmoniseerde norm EN 13445 en die bevat een gedateerde referentie naar EN 287-1; 2011, dien je alleen EN 287 te gebruiken, omdat hiernaar wordt verwezen, ongeacht het feit dat EN-ISO 9606-1 de nieuwe versie is. Daarom is het belangrijk dat de constructiecodes spoedig worden aangepast om discussies te minimaliseren.

In harmonie werken

Een van de voordelen van de opname van EN-ISO 9606-1 in het Publicatieblad is een ander soort harmonie, namelijk harmonie voor de gebruikers van de norm. De verwarring tussen fabrikanten, aangemelde instanties, normcommissies en kopers over welke standaard lasserskwalificatie moet worden aangehouden, is nu verleden tijd.
Nog een voordeel: Fabrikanten hebben slechts één systeem nodig voor de nieuwe lasserskwalificaties. Bestaande kwalificaties van EN 287-1 worden overgenomen in de nieuwe norm.

Belangrijkste verschillen: EN 287-1 en EN-ISO 9606-1

 

EN 287-1EN-ISO 9606-1
Kwalificatie gebaseerd op basis materiaalgroepenKwalificatie is gebaseerd op toevoegmateriaal
Kwalificatie is gebaseerd op de dikte van het uitgangsmateriaalKwalificatie is gebaseerd op de dikte van het neergesmolten lasmetaal
Eén (1) methodiek voor het bevestigen en verlengen van de kwalificaties.Drie (3) opties voor bevestigen en verlengen van de kwalificaties (slechts twee (2) toegestaan voor PED-categorie II, III en IV)

Waar we nog meer naar uitkijken

Dit is zeker niet het enige onopgeloste probleem op dit gebied. EN-ISO 15614-1; 2017 is uitgegeven ter vervanging van de versie uit 2012. De norm is gebaseerd op twee niveaus: niveau 1 op basis van ASME Sectie IX en niveau 2, een herziening van de versie uit 2012. De 2017-code is echter nog niet geharmoniseerd, en het harmonisatievoorstel betreft alleen niveau 2. Op 16 mei a.s. organiseren wij een seminar over de EN-ISO 15614-1;2017. 

Er is ook een initiatief om de ISO- en ASME-normen beter op elkaar af te stemmen. Momenteel bestaan de EN-ISO lasserskwalificaties uit vijf delen waarin alle materiaalkwaliteiten aan bod komen, terwijl al deze onderwerpen in ASME Sectie IX worden behandeld. Er wordt samen met ISO aan gewerkt om de EN-ISO 9606 serie te combineren voor een betere afstemming met ASME Sectie IX.

Lloyd’s Register is een aangemelde instantie voor de Richtlijn drukapparatuur die ondersteuning kan bieden bij het voldoen aan de eisen van de Richtlijn drukapparatuur of een andere lasactiviteit. Als u vragen hebt over EN-ISO 9606-1 of meer informatie nodig hebt over de overgang van de bestaande EN 287-1-kwalificaties naar de nieuwe norm, kunt u contact met ons opnemen.