150 Years Netherlands

Verklaring van Ingebruikneming (VvI) nodig?

20/02/2018

Voor aangewezen drukapparatuur (te bepalen met de LR PED/KVI Calculator) is er conform het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 een wettelijke verplichting om over een verklaring van Ingebruikneming ( VVI) te beschikken als het drukapparaat in bedrijf is.

Voor aangewezen drukapparatuur (te bepalen met de LR PED/KVI Calculator) is er conform het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 een wettelijke verplichting om over een verklaring van Ingebruikneming ( VVI) te beschikken als het drukapparaat in bedrijf is. Om een VVI te verkrijgen moet er een Keuring voor Ingebruikneming (KvI) uitgevoerd worden. Maar hoe ziet zo’n KvI eruit en welke documenten moet u aanleveren om het toestel zo snel en veilig mogelijk (weer) in gebruik te nemen?

Dit is van toepassing als een dergelijk drukapparaat nieuw vervaardigd is en wordt opgesteld, maar ook als een bestaand drukapparaat op een andere locatie wordt opgesteld. In geval bestaande drukapparatuur gewijzigd wordt zonder dat de opstellocatie veranderd (hetzij qua kenmerkende ontwerpgegevens, constructie of gebruiksomstandigheden) kan aanpassing van de bestaande of een nieuwe VVI benodigd zijn. In ons recent verschenen artikel over de PRD 2.5 gaan we hier uitgebreider op in.
Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het verkrijgen en onderhouden van de VVI. Om een VVI te verkrijgen moet er een Keuring voor Ingebruikneming  (KvI) uitgevoerd worden.  Maar hoe ziet zo’n KvI  eruit en welke documenten moet u aanleveren om het toestel zo snel en veilig mogelijk (weer) in gebruik te nemen? 

Keuring voor Ingebruikneming (KvI)

Een KvI bestaat uit een opstellingscontrole van de betreffende drukapparatuur. Hierbij wordt door een daartoe bevoegde partij (een NL-CBI  of NL- KVG) gecontroleerd of de documentatie Float - VVI posterovereenstemt met de gegevensplaat van het drukapparaat.
Daarnaast dient het drukapparaat opgesteld te zijn en gebruikt te gaan worden zoals in de gebruikershandleiding van de fabrikant beschreven is.

Bij de inspectie dient gecontroleerd te worden dat het drukapparaat niet beschadigd is tijdens transport en opstelling en als laatste dient de juiste werking van veiligheidsappendages geverifieerd te worden.
Wanneer de bevoegde partij deze zaken gecontroleerd en akkoord bevonden heeft, kan een VVI afgegeven worden voor een bepaalde termijn. Deze termijn is afhankelijk van het type drukapparaat 2, 4 of 6 jaar. Na deze termijn dient het drukapparaat voor periodieke inspectie aangeboden te worden.

Wat moet u als gebruiker doen en welke documenten moet u aanleveren om de KvI uit te kunnen voeren? Download hier een handig overzicht met tips om de KVI zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo bespaart u kosten en tijd en heeft u eerder uw VVI in bezit!

Het aanvragen van een KvI kunt u doen door het KVI aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar onze afdeling Customer Service. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze Customer service.