150 Years Netherlands

Nieuwe aardgasleiding van NAM voldoet aan NEN 3650 en NEN3651 eisen

11/12/2013

De NAM legt momenteel een ondergrondse gastransport-leiding aan tussen haar gasopslaglocatie bij Norg en het overslagstation van aardgas uit het Groningen-gasveld in Sappemeer. De geplande leiding zorgt ervoor dat ook in de toekomst aan de piekvraag naar aardgas kan worden voldaan.

De NAM legt momenteel een ondergrondse gastransport-leiding aan tussen haar gasopslaglocatie bij Norg en het overslagstation van aardgas uit het Groningen-gasveld in Sappemeer. De geplande leiding zorgt ervoor dat ook in de toekomst aan de piekvraag naar aardgas kan worden voldaan.

Het Groningen-gasveld speelt al sinds de jaren zestig een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. Door de geleidelijke afname van de druk in dit gasveld in de afgelopen decennia zijn maatregelen nodig om ook tijdens piekvraag voldoende aardgas te kunnen leveren.

float - Norgron page Eind jaren negentig werd daarom onder meer de ondergrondse gasopslag in Norg aangelegd. In de winter, als de vraag naar aardgas sterk toeneemt (piekvraag), kan de gasopslag Norg bijspringen. Deze rol wordt steeds belangrijker in de toekomst.

De totale lengte van het leidingtraject is ongeveer 30 kilometer. De leiding komt gemiddeld op zo’n 1,6 meter diepte te liggen. Deze gastransportleiding, met een diameter van 120cm (48”), is volgens de uitzondering van de PED (Pressure Equipment Directive) uitgesloten van deze richtlijn. Als onafhankelijk deskundige voor de NEN3650, is Lloyd’s Register ingeschakeld om het Bewijs van Toezicht af te geven en hiermee te verklaren dat het pijpleidingsysteem voldoet aan de minimale eisen van de NEN3650 en NEN3651 en de bovenliggende Mijnwet. 

Eén van de belangrijke facetten van de Mijnwet is dat de deskundige elke fase vanaf het ontwerp tot en met de aanleg moet kunnen volgen. De afdeling Pijpleidingen van Lloyd’s Register in Rotterdam is daarom sinds 2011 al vroeg betrokken bij het project en heeft vooral bij de materiaal bestellingen en fabricage al de nodige input geleverd. De vereiste 3.2 materiaal en product certificaten zijn voor Lloyd’s Register en NAM belangrijke uitgangspunten om de gewenste kwaliteit van de materialen te volgen en te kunnen sturen.

De diameter van 48” (120 cm) is voor NAM een niet alledaagse afmeting en worden wereldwijd betrokken. De 48” spiraal gelaste buis (zo’n 30 km) komt uit China, de 48” langsnaad gelaste buis t.b.v. bochten uit Duitsland, diverse fittingen afsluiters uit Italië en de warmgebogen bochten uit Tsjechië.  In samenwerking met de lokale Lloyd’s Register kantoren van de desbetreffende landen zijn nu bijna alle producten 3.2 gecertificeerd en is er gestart met de aanleg. Het detail ontwerp, inclusief de onderliggende berekeningen, is door onze pipeline specialisten van het Lloyd’s Register kantoor in Rotterdam getoetst en akkoord bevonden.

Aan de hand van een zeer strakke tijd planning, waarin op piekmomenten meer dan 200 mensen met de constructie actief zijn, moet het eerste gas na de zomer van 2014, medio oktober  door de pijpleiding stromen. Klik hier voor een video impressie.