150 Years Netherlands

Overzicht in-house trainingen

Klik hier voor meer informatie over onze in-house trainingen.

Lloyd's Register biedt ook een aantal standaard in house trainingen.

Ook is het het mogelijk om onze standaard trainingen op maatwerk te leveren.Hierbij kunnen onze trainers gerichte aandacht schenken aan juist die elementen die voor uw specifieke organisatie van belang zijn.

Al onze trainingen worden verzorgd door praktisch ingestelde en enthousiaste trainers met verstand van zaken. Lloyd’s Register traint met effect! 

PED / WBDA - Het Nederlandse WBDA en de Europese wetgeving op het gebied van drukapparatuur.

Doel: Inzicht te geven in de PED (inclusief 2014/68/EU), het Warenwet Besluit Drukapparatuur, de Keuring Voor Ingebruikneming, de gebruiksfase (herkeuring, reparaties en wijzigingen) en de mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor u als fabrikant/gebruiker. 

ISO 15614-1

Bij deze training gaan we verder in op de scope, proefstukken en onderzoeken, het geldigheidsgebied en de relatie tot de Richtlijn 2014/68/EU.

ASME VIII div. 1

Training over structuur ontdekken in en werken met de code.
 
Doel:
Aan het einde van de training bent u bekend met de structuur van de ASME Section VIII div.1 en ondersteunende ASME Sections V en IX. Ook heeft u praktische aanknopingspunten om in de ASME Code Sections te zoeken

Samenbouw en beveiliging

Inzicht verschaffen bij het ontwerpen van druksystemen en/of samenbouw en aan welke eisen deze moeten voldoen. Behandelt de wettelijke vereiste ontwerpspecificaties van assemblies en druksystemen. 

Doel:
Deze training is bedoeld om u inzicht te verschaffen bij het ontwerpen van Assemblies en Druksystemen. U krijgt praktische informatie om aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Warmtetransportleidingen volgens NEN3650

Doel: inzicht geven in benodigde activiteiten voor warmtetransportleidingen vallend onder de NEN3650-serie voor het verkrijgen van een conformiteitsverklaring ontwerp en uitvoering.
Tijdens de training worden aspecten behandeld voor het ontwerp, materialen en uitvoering van de warmtetransportleidingen.

ASME VIII div. 2

Training over de ontwerpbenaderingen van de code.
 
Doel: 
Aan het einde van de training bent u bekend met de structuur van de ASME Section VIII div.1 onderdelen 4 en 5 en zult u de verschillende beschikbare ontwerpbenaderingen begrijpen zodat u aan de code kunt voldoen.

ASME IX

Een all-round internationale code voor lassen.
 
Doel:                          
Aan het einde van de training bent u bekend met de structuur van de ASME BPV IX en weet u hoe u lasdocumenten kunt laten voldoen aan de eisen vanuit deze code. Ook bent u bekend met de aanvullingen die nodig zijn om tevens te voldoen aan de eisen vanuit de PED.

EN 13480 incl. PED/WBDA

Bestaande uit 4 modules waarbij ontwerpmethoden, materiaaleigenschappen, inspectie en beproeven worden behandeld. Voor verdere informatie over de inhoud van de verschillende modules, klik hier.

EN 13445 incl. PED/WBDA

Bestaande uit 4 modules waarbij ontwerpmethoden, materiaaleigenschappen, inspectie en beproeven worden behandeld. Voor verdere informatie over de inhoud van de verschillende modules, klik hier.

CE Markeringen in de industrie 

Bedrijven die producten inkopen, gebruiken, assembleren, onderhouden en modificeren en hierbij in aanraking komen met Europese regelgeving gericht op productveiligheid, terwijl zij niet de originele fabrikant zijn. U krijgt kennis en inzicht in de wet- en regelgeving gericht op produktveiligheid.
 
Doel:
Aan het einde van de training bent u bekend met Europese richtlijnen zoals de ATEX richtlijn, laagspanningsrichtijnen, Richtlijnen Electro Magnetische Compatibiliteit, PED, Richtlijn Productaansprakelijkheid, Richtlijn Arbeidsmiddelen en Europese Verordening Bouwproducten.

Machinerichtlijn

Welke stappen men moet doorlopen om te voldoen aan de eisen die de richtlijn stelt, hetzij als fabrikant, inkoper of bij modificatie van bestaande machines door de gebruiker.  

Doel:
Aan het einde van de training weet u welke stappen men moet doorlopen om te voldoen aan de eisen die deze richtlijn stelt, het zij als fabrikant, inkoper of bij modificatie van bestaande machines door de gebruiker. 

Pipestress

Kennis en inzicht op het gebied van de risico afwegingen, berekeningen en eisen vanuit PED en WBDA voor pijpleidingen en pipestress.
 
Doel:
Deze introductietraining van een halve dag geeft u inzicht in de risicoafwegingen met betrekking tot pipestress in het kader van wetgeving PED, Warenwet Besluit Drukapparatuur en gebruiksfase (reparaties en wijzigingen) voor fabrikant, gebruiker en engineering.

ASME B 31.3 

De training bevat de volgende onderwerpen:

 • Structuur en opbouw ASME B31.3. 
 • Scope en definities, pressure design van piping componenten, fluid service vereisten voor piping componenten en Piping verbindingen, flexibility en support, materialen, standaarden voor piping componenten, fabricage, opbouw en montage en inspectie, examinatie en testing.  Incl. oefening 1 (o.a. classifying fluid service, controle PWHT, materiaalkeuze, uitvoering lassen, omvang NDE, bepalen Persdruk e.d.). 
 • Relatie tussen ASME B31.3 en ASME Sections II, V en IX. Incl. oefening 2 (o.a. ordering information piping materiaal, review van NDO rapportage, reviewen welding documenten e.d.).

CPR EN1090 en ISO 3834

Aan het einde van de training heeft u een goed inzicht in wat de normen inhouden en hoe u deze kunt vertalen naar uw eigen organisatie.
 
Doel:
Aan het einde van de training heeft u goed inzicht in wat de normen inhouden en hoe u deze kunt vertalen naar uw eigen organisatie. De aspecten personeel, gereedschappen en machines, constructief ontwerpen en berekenen, aanvraagbeoordelingen, inspectie, lascoördinatie etc. worden uitgebreid behandeld.

QuickScan WBDA

In de ochtend worden de wijzigingen van het nieuwe WBDA:2016 toegelicht. In de middag vindt de toepassing in de praktijk plaats: er worden enkele toestellen genomen voor een steekproef / gap analyse, om te onderzoeken of u al voldoet aan deze nieuwe wetgeving.

PGS 15:2016 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Eisen aan opslag(loods) voor verpakte gevaarlijke stoffen.

PGS 29:2016 - bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

In december 2017 is de PGS-29:2016 aangepast naar versie 1.1. In deze training zullen o.a. de gewijzigde aspecten en de opvallendste wijzigingen voor eigenaren en gebruikers aan bod komen.

PGS 34:Concept - Stationaire drukapparatuur met PS tot en met 0,5 bar

Basis introductie van deze nieuwe richtlijn. De definitieve richtlijn is nog niet gepubliceerd, echter kan LR u inzicht geven op te verwachten eisen. 

Container training

De Container trainingen zijn erop gericht om uw kennis en inzicht op het gebied van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van containers te vergroten. Aspecten zoals het ontwerp en constructie, het materiaal en de hijsmiddelen worden besproken en u krijgt inzicht in het inspectie- en testproces. Opzet van de training is er op gericht dat de stof zo veel mogelijk wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en de actualiteit in de containerbranche. De training bestaat uit 3 modules:
Module 1: Boxcontainers, nieuwbouw en periodieke inspecties
Module 2: Offshorecontainers, nieuwbouw en periodieke inspecties
Module 3: Tankcontainers, nieuwbouw en periodieke inspecties

Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installatie (laagspanning) - NEN 3140:2015

Basis veiligheidstraining voor (eigenlijk iedereen ook LR mensen) mensen die in de buurt van de elektrische installaties komen

Energiemanagement in de praktijk - ISO 50001:2011

Energiebesparing mogelijkheden voor bestaande processen. Bedrijven die aan de mondiale ISO 50001 voldoen, kunnen hiermee de eerste treden van de CO2-Prestatieladder invullen. Voor bedrijven met een omzet van meer dan € 50 mil/ jaar of meer dan 250 FTE.

Classificatie drukapparatuur

Bevat de onderwerpen: 

 • Wet en regelgeving voor drukapparatuur in Europa en in Nederland (Proces gerelateerde) Gevaren bij samenstellen van druk apparatuur
 • Certificatie- en vergunningsroute
 • Basis veiligheidsprincipes

Instrumentele beveiliging

Bevat de basics van instrumentele beveiliging inclusief de volgende onderwerpen: 

 • Safety Instrumented Functions 
 • Safety Instrumented Level
 • SIF/SIF in Pressure Equipment

Safeties / veiligheden

Bevat de onderwerpen:

 • Drukveiligheden
 • Wettelijke eisen
 • Capaciteit berekeningen en selectie van druk veiligheden Isolatie van de druk beveiligingen - wanneer en hoe?

NPR 3378 gasleidingen

Bevat de onderwerpen: 

 • Algemeen toelichting
 • Leidingmaterialen en verbindingen              
 • Ligging van gasleidingen
 • Visuele controle en beproeving van
 • Visuele controle en beproeving van gasleidingen       

NPR 3378 gasinstallaties

Bevat de onderwerpen:

 • Opstellingsruimte versus stookruimte           
 • Verbrandingsluchttoevoer en ventilatie van stook- en opstellingsruimten
 • Rookgasafvoer   
 • Visuele controle en beproeving van verbrandingstoestellen

Geïntegreerde interne audits

Met deze maatwerk training zorgen wij dat u met interne audits diverse normen geïntegreerd kunt auditen. Met geïntegreerde audits maakt u een efficiency slag in uw bedrijf. Tijdens deze driedaagse training leert u op een praktische en doeltreffende wijze interne audits uit te voeren. Voor meer informatie, klik hier.

Introductietraining ISO 9001

Tijdens deze eendaagse training leert u hoe u de norm op een praktische wijze kunt "vertalen" naar uw eigen organisatie. De basiselementen contextanalyse, leiderschap, risicomanagement en procesbeheersing worden uitgebreid behandeld en vooral de manier waarop u dit binnen uw organisatie vorm kunt geven. Voor meer informatie, klik hier.

Masterclass QHSE-managers

Wilt u ook bijdragen aan het succes van uw bedrijf in de veranderende rol als QHSE-manager? Dan is onze masterclass voor u de juiste keuze! Voor meer informatie, klik hier.

Aantal deelnemers en kosten

Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. U ontvangt bij deelname een trainings map en een certificaat van deelname na afloop.Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten. Voor een prijsopgave, stuur ons een email via onderstaand email adres.

LR Trainingsdesk 
T +31 (0) 10 201 4212 F +31 (0) 10 201 42 11 E TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management