150 Years Netherlands

Samenbouw van Drukapparatuur en beveiliging - Open inschrijving

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Trainingsdata 2018: 31 oktober, 11 december

Trainingsdata 2019: 13 februari, 5 juni


Individuele drukapparatuur kan (CE) gecertificeerd zijn, maar dat wil niet zeggen dat als ze toegepast worden in een samenstel (Assembly of Druksysteem) ze daarmee veilig bedreven worden.

Elk drukapparaat heeft bepaalde ontwerpspecificaties. Deze specificaties mogen onder alle voorkomende gebruiksomstandigheden niet onder- of overschreden worden.
In Europa zijn eisen vastgelegd in de PED 2014/68/EU die van toepassing zijn op fabrikanten.
Voor gebruikers in Nederland zijn de eisen vastgelegd in het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA).

Lloyd’s Register heeft vele jaren ervaring in het beoordelen en inspecteren van de samenbouw en beveiliging in de rol als AKI en Notified Body. Deze training is bedoeld om u inzicht te verschaffen bij het ontwerpen van Assemblies en Druksystemen. Met deze training krijgt u praktische informatie om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Onderwerpen die tijdens deze training aan bod zullen komen zijn:

- Wet- en regelgeving en (geharmoniseerde) ontwerpcodes
- PED essentiële veiligheidseisen tav de samenbouw en beveiliging
- Gevaren analyse
- Classificatie van PED drukapparatuur
- Ontwerpcondities vs operationele condities
- Ontwerpprincipes
- Mechanische integriteit
- Beveiligingen
- Restrisico’s
- Gebruikersinstructies

Doel:
Inzicht verschaffen bij het ontwerpen van druksystemen/samenbouw en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Doelgroep:
Allen die betrokken zijn bij de inkoop, fabricage, installatie, gebruik en modificaties van drukapparatuur.

Aantal deelnemers, duur, locatie en kosten
De training duurt een halve dag (13.00 - 17.00 uur) en vindt plaats in Capelle a/d IJssel.

Voor deze training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. 

De kosten per deelnemer bedragen € 385,-- excl. BTW, incl. koffie/thee/frisdrank en trainingsmateriaal.

Informatie en reservering
LR Academy
T +31 (0) 10 201 4212 Email: TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management

Bijlagen