150 Years Netherlands

Toestellen voor wetenschappelijk gebruik?

Klik op onderstaande link voor ons antwoord.

Zowel in de oude Stoomwet als in het vorige Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA) gold voor apparatuur voor wetenschappelijk gebruik een uitzondering. 

De op 19 juli 2016 in werking getreden WBDA 2016 kent deze uitzondering niet meer en vermeldt het volgende:

"Verder is in de onderhavige regeling geen uitzondering voor wetenschappelijk onderzoek meer opgenomen. Wetenschappelijk onderzoek betreft onderzoek dat uitsluitend is gericht op het verwerven van kennis over drukapparatuur of samenstellen (en voorheen druksystemen) of is gericht op stoffen en processen die daarbij zijn betrokken. Het verwerven van kennis over ‘nieuw ontworpen’ drukapparatuur en samenstellen gebeurt tijdens de ontwerp- en constructiefase en is daardoor onderdeel van de conformiteitsbeoordelingsprocedure of vindt plaats met ‘ongevaarlijke’ stoffen en omstandigheden. Het verwerven van kennis over stoffen en processen wordt in de regel gemodelleerd met specialistische computerprogramma’s of in drukapparatuur of samenstellen met een klein volume. De noodzaak om dergelijk onderzoek uit te zonderen is daarmee achterhaald."

Toestellen voor wetenschappelijk gebruik dienen per 19 juli 2016 dan ook te voldoen aan het WBDA 2016 en de Warenwetregeling Drukapparatuur (WRDA) 2016. Dit betekent dat deze toestellen/installaties moeten voldoen aan het reguliere keuringsregime en onder andere een keuring van ingebruikneming en periodieke herkeuringen moeten ondergaan.

Wilt u weten wat voor impact dit heeft op uw situatie? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Service via 010-2014217.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.