150 Years Netherlands

Aanvraagformulieren - Application forms

Aanvraagformulieren voor: PED Equipment & Assembly, TPED, nieuwbouw/reparatie/wijziging/intredekeur (NON PED), WBDA Druksysteem+KVI.

Nieuwbouw - New built:

Application form PED Equipment English 2016-07 (PED): Request form for conformity assessment for all new built pressure equipment to be used within the European Community.

Voor het aanvragen van een keuring van alle nieuw te bouwen drukapparatuur die binnen de Europese Gemeenschap gebruikt zullen worden.

Application form PED Assembly English 2016-07 (PED): Request form for conformity assessment for all assemblies as defined in the directive be used within the European Community.

 

Template line list-equipment list tbv Samenstel aanvragen. Voor het aanvragen van een keuring voor een samenbouw met daarin nieuw drukapparatuur zoals toestellen of leidingen (voor gebruik binnen de EER).

Template line list-equipment list for assemblies: This document should be submitted with applications for assemblies which include new pressure equipment and/or piping (for use within EER)


Resultaten Risico Analyse (PED): Dit formulier is vereist bij PED aanvragen. Hierin worden conform bijlage I van de PED de risico’s van drukapparatuur weergegeven. De fabrikant dient in dit formulier aan te geven hoe de onderkende risico’s worden opgelost.

This form is required for PED  applications. In accordance with Annex I of the PED, the risks of equipment are shown herein.  The manufacturer shall specify how the identified risks are resolved.

 

Aanvraagformulier TPED (TPED): Aanvraagformulier voor conformiteitsbeoordelingen en inspecties van transportabele drukapparatuur, volgens TPED norm (richtlijn 2010/35/EC).

Application form TPED: Application form for conformity appraisals and inspections of transportable pressure equipment, according to TPED directive 2010/35/ECGebruiksfase - In service:


Aanvraagformulier WBDA Assembly en/of wijziging in de gebruiksfase (niet zijnde constructieve wijzigingen) + KVI: Drukapparatuur boven bepaalde grootte heeft een Verklaring Van Ingebruikneming (VVI) nodig om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. U kunt bepalen of dit voor uw drukapparatuur van toepassing is met onze PED calculator. Wij kunnen u helpen met het keuren van uw installatie om te komen tot een VVI. Indien een VVI voor u verplicht is, kunt u onderstaand formulier invullen.


Om de geldigheid van uw VVI te verlengen, dient uw drukapparatuur op gestelde termijnen te herkeuren. U kunt op uw VVI terugvinden voor welke datum de herkeuring moet plaatsvinden. Wilt u een herkeuring laten uitvoeren door ons en heeft u geen aanschrijving van ons ontvangen, vult u dan het contactformulier in (rechtsboven op deze pagina), dan nemen wij contact met u op.

Application form KVI English : Request form for 'keuring voor ingebruikneming volgens Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016' applicable in the following situations: temporary use of rental boiler, replacement of statutory pressure equipment, displacement of statutory pressure equipment, pressure equipment with an "entrance"certificate (WBDA art 23), modification of an excisting installation, CE marked assembly (EC-Declaration of Conformity). Do you want to download our "4 steps to a license to operate (VVI) PDF? Complete the form here and your copy will be emailed to you.

 

Aanvraagformulier KVI NL :Aanvraagformulier voor keuring voor ingebruikneming volgens Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 bij de volgende situaties: het opstellen van nieuwe drukapparatuur, tijdelijke opstelling huurketel, vervanging van een drukapparaat met keurplicht, verplaatsing van een drukapparaat met keurplicht, drukapparaat met een verklaring van intredekeur (WBDA art 23), wijziging van een bestaande installatie, CE gemarkeerd samenstel (EC-Declaration of Conformity). Wilt u meer informatie over het verkrijgen van een Verklaring van Ingebruikneming (VVI)?  Vul dan het formulier in en wij sturen u per email onze "4 steps to a license to operate (VVI)" PDF.

 


Overige:

 

Aanvraagformulier Nieuwbouw/Reparatie/Wijziging/Intredekeur (NON PED): Aanvraagformulier voor het aanvragen van een keuring van alle nieuw te bouwen drukapparatuur die buiten de PED normen vallen (keuring door onafhankelijke partij - third party), het aanvragen van onder keur brengen van drukapparatuur welke voor 29 mei 2002 vervaardigd is in een van de lidstaten, met uitzondering van Nederland) en wijzigingen/reparaties van drukapparatuur.


Aanvraagformulier EAC Pressure Equiment CU TR032: Aanvraagformulier voor het aanvragen van CU TR032 certificering via Lloyd's Register.  

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.