150 Years Netherlands

Moet ketelbemetseling uitgenomen worden bij periodiek onderzoek onder WBDA?

Klik op onderstaande link voor ons antwoord.

In het verleden werd iedere 8 jaar de bemetseling bij ketels uitgenomen ten behoeve van visuele inspectie van het onderliggende materiaal. Dit was vastgelegd in par. 2 van AKV 1 (1972), zijnde de zgn. Aanvullende Keuringsvoorschriften van de Dienst voor het Stoomwezen. 

De reden hiervoor was dat vooral bij oliestook de invloed van de zwavel in de olie zodanig was dat de bemetseling poreus werd en zo een negatieve invloed op het onderliggende materiaal had. 

Ten tijde van het verschijnen van blad AKV 1 werd begonnen met massaal ombouwen van ketels naar gas als brandstof. Op dat moment was er geen ervaring met gasgestookte ketels. 

In de loop van de tijd is gebleken dat bij gasstook in de regel geen nadelige effecten optreden aan de bemetseling en dus ook niet aan het onderliggende materiaal. 

Vandaar dat besloten is om deze eis (periodiek verwijderen) niet langer meer te hanteren. Bemetseling dient nu slechts verwijderd te worden indien de conditie daarvan hiertoe aanleiding geeft. 


Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.