150 Years Netherlands

Verplichtingen als gebruiker van bestaand drukapparatuur?

Klik op onderstaande link voor ons antwoord.

De wettelijke verplichtingen voor drukapparatuur zijn sinds juli 1999 vastgelegd in het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA), welke per 19 juli 2016 gewijzigd is (beschikbaar op de site van het Ministerie voor Sociale Zaken).

Het toepassingsgebied is hetzelfde als de PED (2014/68/EU), namelijk drukapparatuur met een ontwerpdruk groter dan 0,5 bar, met de uitzonderingen zoals vastgelegd in de Richtlijn. Echter, in het WBDA zijn ook de eisen voor het in gebruik nemen en de gebruiksfase vastgelegd. Deze aanvullingen zijn resp. in 2002 en 2005 in de wet opgenomen. Richtlijnen hoe om te gaan met het WBDA zijn vastgelegd in de PRD (Praktijkregels voor Drukapparatuur).

De verplichtingen voor gebruikers zijn als volgt:

  • drukapparatuur moet geleverd worden met CE-markering (behalve voor de kleinere apparatuur). De gebruiker moet zich ervan vergewissen dat dit inderdaad het geval is;
  • daarna moet een beoordeling en inspectie van de integratie en beveiliging van het betreffende drukapparatuur plaatsvinden; 
  • boven bepaalde grenzen moet een Keuring Voor Ingebruikneming (KVI) uitgevoerd worden; 
  • vervolgens moet er een periodieke herkeuring plaatsvinden afhankelijk van het type toestel; 
  • bij reparaties of wijzigingen moet een beoordeling en inspectie plaatsvinden.
Voor een overzicht van onze aanvraagformulieren, klik hier
Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met:  

Afdeling Customer Service  
t: 010-2014212  
f: 010-2014211  
e: CS-LRIS.nl@lr.org

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.