150 Years Netherlands

Gastechnische services

Klik hier voor informatie over de diensten die Lloyd's Register u kan leveren op gastechnische gebied.

Lloyd's Register kan u de volgende gastechnische services leveren: 

Ontwerpbeoordeling (OB)
Deze service richt zich op het beoordelen van de totale opgestelde apparatuur (inclusief beveiligingssystemen). Het is de voorbereiding op de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI), op basis van de nationale en Europese wet- en regelgeving. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een technisch dossier. De opdrachtgever levert dit dossier, dat bestaat uit een samenstelling van een aantal documenten, zoals PI&D's en elektrische schema's, aan. In onze brochure 'Veilig Gasverbruik' staat uitgebreid beschreven welke documenten het technisch dossier dient te bevatten. Na de beoordeling volgt een Design Appraisal Document ontwerpbeoordeling gasverbruikinstallaties. 

Eerste bijzondere inspectie (EBI)
Dit is de inspectie van gasverbruikinstallaties voor de eerste ingebruikneming bij nieuwbouw en/of modificatie. Hierbij wordt het hele toestel ge├»nspecteerd en in het bijzonder de beveiliging van de gasverbruikinstallatie tegen overschrijding van toelaatbare gebruikslimieten. Ook wordt een rookgasanalyse uitgevoerd. De EBI vindt plaats na de OB gasverbruikinstallaties. Na een positieve inspectie wordt het vereiste EBI-rapport (basisverslag) en een Verklaring van Ingebruikneming verstrekt. 

Periodieke inspectie (PI)
Deze inspectie vindt plaats op basis van het EBI-rapport en dient om de vier jaar uitgevoerd te worden. Daarnaast wordt ook het technische dossier (overzicht historie, stook- boeken of logboekgegevens) geraadpleegd. Tevens kunnen resultaten van een Periodiek Onderhoud (PO) worden beoordeeld. Een PI-rapport wordt opgemaakt en bij een positief eindoordeel volgt een Verklaring van Herinspectie. 

Visuele inspectie
Vanuit het oogpunt dat de aangeslotenen op het gasontvangststation (GOS) is aangesloten, dient deze te kunnen aantonen dat zijn installatie aan de veiligheid eisen voldoet en dat zijn installatie (gasleidingen) geen invloed kan hebben op het gastnet van gas leverancier. De Visuele Inspectie (eens in de drie jaar) levert een bijdrage aan de aantoonbaarheid van door u uitgevoerd onderhoud en inspectie. Daarnaast krijgt u een bewijs van Integriteit. Het helpt u aan te tonen dat, met betrekking tot de gasverbruikinstallaties op het terrein, aan de aansluitvoorwaarden wordt voldaan ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.