150 Years Netherlands

Over ons

Wij bieden onafhankelijke garantie aan bedrijven die met hoge risico-, kapitaalintensieve assets in de energie- en transportsectoren werken, om de veiligheid van levens, eigendommen en het milieu te verhogen. Zo kunnen onze klanten veilige, verantwoordelijke en duurzame supply chains creëren.

Veiligheid is waar ons werk al sinds 1760 om draait en we besteden onze tijd, ons geld en onze middelen aan het vervullen van de missie van Lloyd’s Register: het beschermen van levens en eigendommen en het bevorderen van onderwijs en onderzoek in transport en engineering.
Door ons onafhankelijk advies, bredere kennis, diepgaander ervaring en nauwere relaties dragen wij bij aan een veiliger wereld.

Wij bieden onafhankelijke garantie aan bedrijven die met hoge risico-, kapitaalintensieve assets in de energie- en transportsectoren werken, om de veiligheid van levens, eigendommen en het milieu te verhogen. Zo kunnen onze klanten veilige, verantwoordelijke en duurzame supply chains creëren.

Lloyd’s Register is één van de wereldleiders op het gebied van het beoordelen van bedrijfsprocessen en producten aan de hand van internationaal erkende normen. De normen zijn afkomstig van grote onafhankelijke instanties of zijn normen die wij zelf hebben ontwikkeld. We streven ernaar om van ontwerp en nieuwbouw tot in-service werking en uit bedrijf nemen complete risicomanagementoplossingen te bieden voor de gehele levensduur en zodoende de veiligheid, integriteit en operationele werking van assets en systemen mede te garanderen.

Onze klanten beheren doorgaans grootschalige, hoogwaardige assets waar de prijs van fouten zeer hoog kan zijn, zowel financieel als wat betreft de impact op lokale gemeenschappen en het milieu. In dergelijke omstandigheden hebben organisaties behoefte aan advies en ondersteuning waar ze te allen tijde op kunnen vertrouwen.